Partners van Vensters voor Bedrijfsvoering

Vensters voor Bedrijfsvoering is een initiatief van VGS, KING, ICTU, FAMO, UvW & VIAG.

De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), ICTU en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in 2012 met een pilot voor een nieuw leerinstrument van start gegaan. Vensters voor Bedrijfsvoering was geboren. Inmiddels zijn ook de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO), de Unie van Waterschappen en de Vereniging van coördinatoren I&A van Gemeenten (VIAG) partners van Vensters voor Bedrijfsvoering.

VGS
De Vereniging van Gemeentesecretarissen is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen. Vrijwel iedere gemeentesecretaris is lid van de vereniging. Ook veel secretarissen van regio's en deelgemeenten zijn lid.

KING
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) adviseert, begeleidt en ondersteunt gemeenten bij kwaliteitsvraagstukken. Dit doet KING op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening, samenwerking en bestuurskracht. KING is er voor alle gemeenten.

ICTU
De stichting ICTU werd op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ICTU is een instelling van en voor overheden, in het leven geroepen om opdrachten voor overheden uit te voeren. Het doel van ICTU is een verbonden overheid die beter presteert voor burgers en bedrijven.

FAMO
De FAMO is een vereniging van algemene middelenmanagers bij met name provincies, (deel)gemeenten, water- schappen, politieorganisaties, gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.

UvW
De Nederlandse waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen. De Unie behartigt de belangen van de waterschappen en zorgt voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen de waterschappen.

VIAG
De VIAG is de beroepsorganisatie voor personen werkzaam in de lokale overheid op het gebied van ICT. (Informatie en Communicatie Technologie).

Een moment a.u.b.