Hoe werkt Vensters voor Bedrijfsvoering?

Vensters voor Bedrijfsvoering is een instrument waarmee u een totaaloverzicht krijgt van uw bedrijfsvoering en de verbetermogelijkheden. Ook kunt u de elementen van uw bedrijfsvoering vergelijken met die van andere organisaties.

Het totaaloverzicht komt tot stand vanuit verschillende invalshoeken (oftewel vensters). We meten aan de ene kant de feiten en kijken aan de andere kant naar de beleving van managers en medewerkers binnen uw organisatie. Dit doen we op basis van een digitale vragenlijst onder de werknemers.

Feitenonderzoek

Het feitenonderzoek meet de prestaties van uw bedrijfsvoering op basis van objectieve prestatie-indicatoren. Dit onderzoek richt zich onder meer op ICT-kosten, overhead, organisatieflexibiliteit en duurzaamheid van inkoop. Concreet weet u na afloop van het onderzoek hoe het bijvoorbeeld staat met de vergrijzing binnen de organisatie, het ziekteverzuim en het percentage externe inhuur ten opzichte van andere organisaties.

Belevingsonderzoek

Het belevingsonderzoek toont aan hoe medewerkers de dienstverlening vanuit de bedrijfsvoering waarderen en geeft inzicht in de consistentie tussen ambities, balans en volwassenheid van de organisatie.

De resultaten

De scores kunt u inzien in de online rapportage en in de Vensters voor Bedrijfsvoering-app.

Als u de feiten vervolgens vergelijkt met die van andere organisaties, de feiten spiegelt aan beleving, de ontwikkeling van cijfers volgt en ambities confronteert met resultaten, krijgt een nog rijker en completer beeld van uw bedrijfsvoering.

Het instrument geeft geen waardeoordelen, alleen úw organisatie kan betekenis geven aan de uitkomsten van het onderzoek. Wij helpen u om de gegevens te duiden en om vervolgstappen te zetten naar efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering. Dit doen wij door middel van duidingsgesprekken met uw managementteam en leerkringbijeenkomsten met andere deelnemers, waarin we de onderzoeksresultaten bespreken en deze vertalen naar leer- en verbeterprocessen.

Masterclass

Zoekt u meer verdieping en wilt u het maximale halen uit de methodiek en het netwerk van Vensters voor Bedrijfsvoering? Geef u dan op voor de masterclass Veranderen met Vensters voor Bedrijfsvoering.

Een moment a.u.b.